tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-02-21

Jak wygrać przetarg? Mamy kilka praktycznych wskazówek!

Przetarg to proces wyłaniania dostawcy lub wykonawcy usług poprzez publiczne ogłoszenie, w którym podmiot zamawiający określa warunki zamówienia, a zainteresowane podmioty składają oferty. Przetargi są stosowane głównie w sektorze publicznym, ale również w sektorze prywatnym. Celem ich jest zapewnienie uczciwej konkurencji i wyboru najlepszej propozycji z punktu widzenia ceny i jakości.

Udział w przetargu to szansa na zdobycie nowych klientów, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie sprzedaży, konkurencyjność, dostęp do nowych rynków, partnerstwa biznesowe i rozwój firmy. Co zrobić, by wygrać przetarg? Czy jest jakaś sprawdzona ścieżka, która gwarantuje sukces? Jak przygotować ofertę, która będzie konkurencyjna i ciekawa? Na te i wiele innych pytań związanych z procedurą przetargową postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Wygranie przetargu to często główny cel firm i przedsiębiorstw, które chcą zdobyć nowe kontrakty i rozwijać swoją działalność. Jednakże, wygranie przetargu wymaga odpowiedniego przygotowania i strategii. W tym artykule przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci wygrać przetarg.

Jak się przygotować do udziału przetargu?

Przygotowanie się do udziału w przetargu wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Znajdź odpowiedni przetarg

Przed rozpoczęciem przygotowań należy znaleźć odpowiedni przetarg, który odpowiada Twoim umiejętnościom i specjalizacji. Można to zrobić, szukając przetargów na stronach internetowych, w publikacjach branżowych lub korzystając z usług specjalistów jak np. bizzone.pl. W ramach voralu Bizzone możesz zamówić darmowy test, w którego rakach każdego dnia otrzymasz kompleksowe informacje na temat aktualnych przetargów w Twojej branży.

Sprawdź warunki udziału

Dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowe informacje na temat przetargu, takie jak wymagania, terminy, kryteria oceny ofert i warunki umowy. Przeczytaj ją uważnie i zwróć uwagę na szczegóły.

Zaplanuj czas

Planując udział w przetargu, należy uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie oferty. Wymaga to dokładnego zaplanowania, aby upewnić się, że ofertę złożysz na czas.

Skontaktuj się z zamawiającym

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące dokumentacji przetargowej, skontaktuj się z zamawiającym. Zamawiający jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania przed terminem składania ofert.

Przygotuj ofertę

Tworzenie oferty jest kluczowym etapem udziału w przetargu. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, takie jak formularze ofertowe, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i referencje. Upewnij się, że Twoja oferta spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentacji przetargowej.

Złóż ofertę

Upewnij się, że ofertę złożysz przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. W niektórych przypadkach może to wymagać złożenia oferty osobiście, a w innych przypadkach można złożyć ofertę elektronicznie.

Monitoruj wyniki

Po złożeniu oferty monitoruj wyniki przetargu. Jeśli Twoja oferta zostanie wybrana, to musisz dostarczyć wymagane dokumenty, a następnie podpisać umowę. Jeśli Twoja oferta nie zostanie wybrana, to warto zwrócić uwagę na to, dlaczego tak się stało, aby poprawić swoje szanse na przyszłość.

zamawiający i wynonawca- strony przetargu

10 cennych wskazówek, które mogą pomóc w wygraniu przetargu

Wygranie przetargu to często główny cel firm i przedsiębiorstw, które chcą zdobyć nowe kontrakty i rozwijać swoją działalność. Jednakże, wygranie przetargu wymaga odpowiedniego przygotowania i strategii. W tym artykule przedstawiamy kilka kroków, które pomogą Ci wygrać przetarg.

Dokładnie zapoznaj się z dokumentacją przetargową

Pierwszym krokiem do wygrania przetargu jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją przetargową. Dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów oceny ofert. Zapoznanie się z dokumentacją przetargową pozwala na zrozumienie wymagań i przygotowanie odpowiedniej oferty.

Zrozum wymagania zamawiającego

Zanim rozpoczniesz tworzenie oferty, upewnij się, że dokładnie rozumiesz wymagania zamawiającego. Wykorzystaj informacje uzyskane z dokumentacji przetargowej i zapytaj zamawiającego o ewentualne niejasności lub wątpliwości. Zrozumienie wymagań zamawiającego pozwoli Ci na stworzenie oferty, która spełni ich oczekiwania.

Przygotuj ofertę, która wyróżnia się na tle konkurencji

Tworząc ofertę, pamiętaj, że rywalizujesz z innymi firmami i przedsiębiorstwami. Twoja oferta powinna wyróżniać się na tle konkurencji. Zaproponuj rozwiązania, które będą korzystne dla zamawiającego i pozwolą Ci wyróżnić się na tle konkurentów.

Przemyśl cenę

Cena jest jednym z najważniejszych czynników, które decydują o wyborze wykonawcy w przetargu. Przemyśl uważnie swoją cenę, uwzględniając koszty i marże. Upewnij się, że Twoja cena jest konkurencyjna, ale jednocześnie umożliwia Ci osiągnięcie zysku.

Wykaż swoje doświadczenie i kwalifikacje

Zamawiający często biorą pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy przy wyborze zwycięzcy przetargu. Przygotuj dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie i kwalifikacje, takie jak referencje, certyfikaty i listy wykonanych projektów.

Zwróć uwagę na szczegóły

Podczas przygotowywania oferty zwróć uwagę na szczegóły. Upewnij się, że Twoja oferta spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Sprawdź ofertę pod kątem ewentualnych błędów i nieścisłości. Zwróć uwagę na sposób prezentacji oferty, tak aby była czytelna i łatwa do zrozumienia.

Przepisy dotyczące zamówień publicznych - poprawianie omyłek, udostępnienie zasobów

Dokumenty niezbędne do udziału w przetargu:

Różni się ona w zależności od przepisów i specyfiki danego przetargu, ale w ogólności może zawierać:

 • Wypełniony formularz ofertowy

 • Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

 • Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • Referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy w danej branży

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień do wykonywania prac lub świadczenia usług

 • Kalkulacja ofertowa zawierająca cenę oraz ewentualne warunki realizacji zadania

 • W razie konieczności dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych środków technicznych lub kadrowych do wykonania zadania.

 • Wadium w przetargach to określona kwota pieniędzy, którą uczestnik przetargu musi wpłacić na poczet zabezpieczenia swojej oferty oraz uczestnictwo w przetargu. Celem jego jest zminimalizowanie liczby niepoważnych ofert oraz zobowiązuje uczestników do poważnego podejścia do przetargu. Wadium zostaje zwrócone uczestnikowi, jeśli wygra przetarg natomiast w przypadku niewygrania kwota ta zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia dla zamawiającego.

W każdym przypadku należy szczegółowo zapoznać się z wymaganiami ogłoszenia przetargowego lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby mieć pewność, że nie przeoczy się żadnego wymaganego dokumentu.

Kryteria zamawiających zobowwiązujące wykonawcę

Zamówienia publiczne to możliwość rozwoju dla Twojego biznesu

Prawo zamówień publicznych otwiera drzwi rozwoju dla wielu przedsiębiorców. Na rynku zamówień publicznych, pojawiają się wciąż nowe przetargi, które jak lokomotywa, napędzają polską gospodarkę. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że prawo zamówień publicznych w zakresie przetargów, to szansa biznesowa dla wielu wykonawców. Wśród największych atutów zamówień publicznych wymienić trzeba:

 • Duży rynek przetargi obejmują szeroki zakres sektorów, co oznacza, że istnieje wiele możliwości dla firm w różnych branżach.

 • Stabilność zamówienia publiczne są zwykle długoterminowe i zapewniają stabilność

 • Wiarygodność zwycięstwo w przetargu publicznym może zwiększyć wiarygodność firmy i pomóc zdobyć nowych klientów.

 • Równe szanse w przetargach publicznych rywalizacja jest uczciwa, a wybierany jest wykonawca, który zaoferował najlepszą jakość za najlepszą cenę. Szanse na zwycięstwo mają małe firmy jak duże korporacje.

 • Innowacje zamówienia publiczne wymagają często od wykonawców zastosowania najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań, co prowadzi do rozwoju naszego biznesu.

klauzule waloryzacyjne
Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace